Thời Kỳ Cửa Sổ Cơ Hội Trong Giáo Dục Sớm Là Gì? #83

Tâm sự nghề làm mẹ Podcast
combo sách ehon
Apple podcast
Spotify
Google podcasts

Bạn đã biết đến khái niệm giáo dục sớm đương nhiên bạn hiểu tầm quan trọng của nó với trẻ thế nào?

Nhưng bạn nên biết rằng giáo dục sớm không phải là giáo dục trước . Thêm vào đó nó chỉ phát huy tác dụng nếu trẻ nhận được hoạt động kích thích ở đúng thời điểm.

Thời điểm ấy vô cùng tuyệt vời và được đặt cái tên rất mỹ miều- “thời kỳ cửa sổ cơ hội”

Vậy thời kỳ cửa sổ cơ hội là gì ? Nó quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình giáo dục sớm cho con như thế nào ?

Mời bạn hãy cùng lắng nghe trọn vẹn tập podcast này để hiểu và tận dụng triệt để thời kỳ cửa sổ cơ hội tuyệt vời này cho con nhé!

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Thời Kỳ Cửa Sổ Cơ Hội Trong Giáo Dục Sớm Là Gì? #83

0